Maryland


Maryland byl pojmenován podle anglické královny Henrietty Marie a stal se útočištěm prořímské katolíky, kteří byli v Anglii kvůli svému vyznání krutě pronásledováni.Ale i ti, co nebyli katolického vyznání, tu našli své místo. V 15. století tuzačaly vznikat první tabákové plantáže. I když byl obchod s otroky krutěstíhán, k úplnému zrušení došlo až v roce 1864.

V prvnípolovině 19. století začal kulturní a technický rozvoj. Stavěly se stavětsilniční a železniční trasy přes Apalačské hory. Během občanské války zůstalMaryland pod vlajkou Unie. Zvláštností bylo tohoto státu byla jehobenevolentnost k hlasovacímu právu černochů – nikdy nebylo odňato. To způsobilopříliv obyvatel tmavé pleti z Jihu.

Baltimore,jeden z nejrušnějších přístavů v USA, se stal střediskem výstavby lodí,elektrotechniky a elektroniky. Největším přínosem stále ale zůstáváfinančnictví, služby, obchod a cestovní ruch. Turisté tu oceňují blízkost státu District of Columbia s hlavním městem Spojených států amerických Washingtonem.

 

Články

Fotky

Hoye-Crest
Amerika se nemusí bát, vojáci všechny utlučou čepicemi
Kapitol
University of Baltimore