Washington DC, Maryland, Delaware, West Virginia

Kam se vydat v této oblasti?

Washington, D. C. můžeme nazvat jako metropoli protikladů. Žádná jiná západní metropole jich nemá tolik, jako právě Washington. Nádherné a výstavní budovy soupeřící o prvenství ve městě na straně jedné, na straně druhé proslulost svými smutnými rekordy. V roce 1993 tu bylo spácháno více jak 450 vražd, které posunuly město na 1. místo ve zločinnosti.

I přes značný počet zastupitelských úřadů se Washington nikdy nestal kosmopolitním městem, proto se také na něj obyvatelé New Yorku dívají trochu spatra. Neuznávají jeho status a nahlížejí na něho pouze jako na provinciální „metropoli“.

Washington vyplňuje stát District of Columbia nazvaný takto na počest Kryštofa Kolumba.