Organizované zájezdy do USA

Klíčovou otázku – totiž, zda cestovat do USA organizovaně či individuálně (viz Individuální zájezdy) si musí nakonec rozhodnout každý sám. Záleží pochopitelně na naturelu, očekáváních, plánech a řadě dalších proměnných. Nabízíme proto alespoň výčet vodítek, která mohou pomoci toto rozhodování usnadnit.

Vodítka hovořící pro cestu v rámci organizovaného zájezdu s cestovní kanceláří

Kompletní zajištění všech služeb

účastník organizovaného zájezdu neřeší starosti se zajištěním letecké přepravy. Šetří nekonečné hodiny u internetu hledáním cenově přijatelného ubytování a ověřováním kvality vybraného hotelu. Nemusí se starat o dopravu – respektive cenu a podmínky pronájmu. Odpadnou obavy typu kde a jak se bere benzin, kde a za kolik se parkuje, jaká jsou pravidla silničního provozu, případně co budu dělat v případě nehody, píchnutí kola, nezbytné opravy kdesi v pustinách Arizony atd. Jediné, co si musí cestovatel rozhodnout je termín a samotný zájezd – respektive trasu, která nejvíce vyhovuje jeho představám o navštívených místech.

Průvodce a úspora času

role průvodce je v rámci organizovaných zájezdů do USA naprosto zásadní. Průvodce šetří čas, neboť dokáže posoudit, co je důležité vidět, co je možné vypustit, co stojí za to, a co je naopak zbytečným plýtváním peněz a energie. Průvodce zná cestu. Nebloudí, vyzná se ve městech, ví kde parkovat, kde se najíst, kde nakupovat a tedy minimalizuje přesuny a maximalizuje poznávací aktivity.

Průvodce a jazyk

s průvodcem odpadá jazykové bariéra. Podává odborný výklad v rámci poznávaných míst, zná reálie země, překládá, pomůže při nákupu nebo třeba v restauraci s výběrem jídla či asistuje v případě, že účastník cesty potřebuje vyhledat lékaře.

Itinerář a logistika

Vzhledem k velikosti USA a množství atraktivních míst je optimálně navržená trasa klíčovým předpokladem smysluplného cestování. Bez základní kostry trasy, znalosti časové osy každého dne a charakteru poznávaných míst se osamocený cestovatel snadno dostane do časového presu a nakonec odjíždí s pocitem, že tady to ošidil, tady to nestihl a tady byl zas zbytečně dlouho.

ZÁVĚR

S ohledem na výše uvedené body lze rozdíl mezi individuální a organizovanou turistikou shrnout do pravidla: Individuální cesta je zejména pro ty, kteří mají dostatek času, případně přesný a dobře zajištěný program, kdežto organizovaná cesta je určena cestovatelům, kteří si přejí během relativně krátkého trvání zájezdu načerpat co možná největší množství poznávacích zážitků.

Organizované zájezdy do USA naleznete na stránkách cestovní kanceláře ESO Travel viz sekce zájezdy USA.

Individuální zájezdy do USA.

Kontaktní formulář