Bez víza do USA | turistické povolení ESTA

Co znamená cestovat bez víz?

Občané České republiky, cestující do Spojených států za turistickým nebo obchodním účelem na méně než 90 dnů, mohou cestovat bez víz.

POZOR: Pokud jste v minulosti žádal/a o turistické (nebo jiné) vízum do USA a Vaše žádost byla zamítnuta, elektronický systém ESTA Vaši žádost zamítne. Obraťte se na Velvyslanectví USA v Praze a žádejte o turistické vízum do USA stejným způsobem, jako před zavedením elektronického systému. Informace k této žádosti naleznete na stránce Velvyslanectví USA.

Jak cestovat bez víza do USA?

1) Zažádejte na příslušném pasovém oddělení o vystavení biometrického pasu. K žádosti o elektronické vstupní povolení je nutný biometrický pas. Stejně tak i při samotné cestě bez víz se občané České republiky MUSÍ prokázat biometrickým pasem. Pokud si nejste jistí, zda vlastníte biometrický pas nebo jakým způsobem o něj zažádat, ověřte si typ svého pasu a požadavky na žádosti o biometrický pas na příslušném pasovém oddělení. Vzor biometrického pasu naleznete na video odkazu biometrický pas.

2) Navštivte webovou stránku a vyplňte žádost Elektronického systému cestovní registrace (ESTA). https://esta.cbp.dhs.gov/ Vaše odpovědi musí být v anglickém jazyce. Nepoužívejte proto prosím písmena s diakritickými znaky jako jsou háčky, čárky, kroužky.Elektronická žádost by měla být vyplněna co nejdříve, jakmile budete znát Vaše cestovní plány.

3) Po vyplnění a odeslání žádosti, Vám bude v krátké době zaslána jedna z následujících odpovědí:
AUTHORIZATION APPROVED
Máte povolení k cestě bez víza. Toto vyjádření si vytiskněte a předložte na letišti.
AUTHORIZATION PENDING
Povolení nebylo zatím uděleno. Prosím kontrolujte průběžně webovou stránku pro aktuální informace (někdy stačí dvě tři minuty, někdy více).
TRAVEL NOT AUTHORIZED
Pokud chcete cestovat do Spojených států, musíte zažádat o nepřistěhovalecká víza na Americkém velvyslanectví v ČR v Praze. Informace k této žádosti naleznete zde

4) Při cestě do USA musíte mít zakoupenou zpáteční letenku, prokazující, kdy Spojené státy opustíte.

Jak dlouho je ESTA platná?

ESTA povolení je platné dva roky nebo po dobu platnosti Vašeho pasu, pokud ten má platnost kratší než dva roky. Povolení není nadále platné, změníte-li jméno nebo občanství či pokud se změní Vaše odpověď na některou z „ano“ nebo „ne“ otázek v žádosti.

Co se bude dít, pokud mám stále platná víza?

Pokud máte stále platná víza, NEMUSÍTE již registraci ESTA vyplňovat. Můžete cestovat na Vaše platná víza.

Co mám dělat, pokud necestuji za účelem turistické nebo obchodní cesty?

Cesta bez víz se vztahuje pouze na krátkodobé návštěvy, tj. návštěvy na méně než 90 dní, za účelem turistické nebo obchodní cesty. Pro jiné kategorie nepřistěhovaleckých víz, jako jsou např. výměnné programy, studentské nebo pracovní pobyty, je stále potřeba o víza zažádat na velvyslanectví USA.

Zavedení poplatku za elektronické vstupní povolení do USA (ESTA)

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (DHS) zavádí od 8. září 2010 poplatek $14 za registraci Elektronického systému cestovní autorizace (ESTA).

Poplatek se skládá ze dvou částí:

Náklady na zpracování – všem žadatelům o elektronickou cestovní autorizaci je účtován poplatek ve výši 4 dolarů za zpracování žádosti.

Poplatek daný Zákonem na podporu cestovního ruchu (Travel Promotion Act, TPA) – pokud je žádost schválena a žadatel obdrží souhlas k cestě do USA v rámci bezvízového programu, bude z kreditní karty žadatele odečteno dalších 10 dolarů. Pokud je ESTA zamítnuta, žadateli je účtován pouze poplatek za zpracování žádosti. Poplatek se bude platit během registrace kreditní kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov. Mohou být použity také debetní karty, u kterých se při placení nezadává číselný PIN. Pay.gov používá pokročilý šifrovací systém k ochraně peněžních transakcí po celou dobu přihlášení žadatele. Při prohlížení profilu budou všechna čísla účtu, která žadatel vloží, na monitoru skryta.

Cestovní autorizace ESTA, které již byly vydané, zůstavají platné až do doby jejího vypršení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu.

DHS také zrušilo povinnost vyplňovat příletový/odletový formulář (označení I-94W Nonimmigration Visa Waiver Arrival/Departure Record = zelený formulář pro pasovou kontrolu) pro pasažéry cestující v rámci Programu bezvízového styku (Visa Waiver Program - VWP), do kterého patří i ČR. Všichni návštěvníci, kteří cestují do USA na platná víza, mají stále povinnost vyplnit imigrační formulář (I-94 = bílý formulář pro pasovou kontrolu). Všichni cestující směřující do USA bez ohledu na to, zda jedou na registraci ESTA nebo na vízum, musejí vyplnit formulář Celní deklarace (CBP form 6059B = modrý formulář).