New Hampshire


Prvními kolonizátory státu New Hampshire se stali angličtí protestanti, kteří se zde usadili v 17. století. Pojmenovali svůj nový domov Hampshire. Všechny osady založené ve 20. letech 17. století nesly názvy starých anglických hrabství, která museli protestanti opustit. Proto se tu objevily názvy jako Portsmouth (na pobřeží), Exeter a Dover. Po roce 1719 do New Hampshire dorazila další vlna vystěhovalců z řad irského a skotského lidu, jež založili města Londonderry a Dublin.

New Hampshire – cestovní ruch a průmysl

New Hampshire i přes propast času lpí na tradičních demokratických institucích. Jako příklad lze uvést třeba známé městské mítinky konající se každoročně po celém státě. Vedle textilního a papírenského průmyslu v New Hampshire začala vznikat i jiná odvětví, která doznala značného rozvoje: elektrotechnika a elektronika, výroba umělých hmot, služby. Malebná krajina, krásné a zachovalé vesnice, vhodné lyžařské terény jsou zárukou vysokého cestovního ruchu.

 

Články