Nová Anglie

Nová Anglie se svým typickým přestavitelem – ostrovem Rhode Island. Říká se jí kolébka národa. Jak název napovídá, jedná se o něco, co je velmi starého. Co tu bylo jako první. Ale není tomu zcela tak. Panovala domněnka, že nejstarší oblasti patří Vermontu (Nová Anglie). Ve skutečnosti prvním byla Virginie.

Nová Anglie se vyznačuje malými farmami roztroušenými uprostřed nízko se svažujících pahorků, zejména v oblasti Massachusetts, kde celá krajina jako by spíše zapadala do evropského rázu. Je zde cítit atmosféra Velké Británie, která celé Nové Anglii vtiskla osobitý charakter.

Charakter celé krajiny je také hodně podobný staré Evropě. Divoké a rozmanité pobřeží státu Maine, které láká oko pozorovatele. Kde se vlny tříští o pobřežní skály a vítr útočí v mohutných poryvech na koruny stromů, přes šťavnaté louky rozkládající se ve státe New Hampshiru, kde se popásají velká stáda skotu a ovcí.

Přístupovou cestu do Nové Anglie stráží poslední zástupce šesti států patřící do této samozvané unie. Je to spojnice s New Yorkem, ale na ní neleží nic zajímavého. Nic, co by vypovídalo o Nové Anglii. Jen to, že prochází státem Connecticut.