Rhode Island


Rhode Island dotýkající se Atlantského pobřeží (Nová Anglie) je svojí rozlohou (2730 km čtverečních) nejmenším státem Unie. Vtipálkové říkají, že jím projedete, ještě než dozní zvuk lusknutí prstů. To, že je Rhode Island tak malý, ale neznamená, že by nebyl hezký. Jeho krásná krajina uchvátí každého, navíc je ještě olemována krásnými plážemi a hezkými vesnicemi.

První zde založenou osadou se roku 1638 stala Providence. Jejím patronem se stal Roger Williams, který se sem dostal po vyhoštění ze svého rodiště. Roku 1663 byla vybudována kolonie Rhode Island. Konzervativnost politiků zapříčinila, že země jako poslední ze 13 původních kolonií ratifikovala (konečné schválení podepsané mezinárodní smlouvy orgánem povolaným k tomu podle ústavy) ústavu. A Rhode Island také jako poslední zavedl roku 1842 (po Dorrově povstání) všeobecné hlasovací právo.

Hospodářství Rhode Island

Z hospodářského hlediska je Rhode Island progresivního ražení. Za průmyslové revoluce stál v jejím čele a svoji dnešní výnosnou ekonomiku založil na obráběcích strojích, po kterých je ve světě veliká sháňka. Dále na petrochemii, lehkém průmyslu (oděvy, bižuterie) a na rozvinutém stupni poskytování kvalitních a levných služeb. Odkazy dávných předků ale nepadly vniveč. Třeba rybolov se na Rhode Island stále udržel a poskytuje tak vítanou změnu jednotvárného průmyslového života.

Rhode Island si pečlivě chrání svoje památky. Historie je pro tento stát velice důležitá a stará přístavní města, která pocítila jeho starostlivost, se tu dochovala nedotčená až do dnešní doby. Zářným příkladem jsou města Providence a Newport, které poskytují útočiště nejstarším budovám ve Spojených státech. Providence se značí vším, čím má, pokud město chce povýšit na velkoměsto. Malebná městská zástavba, historické čtvrtě s množství památek a monumentů, to vše Providence má. Navíc se zde nachází předimenzovaná vládní budova, jejíž kupole je jednou z největších na světě.

Původ názvů Rhode Island

Mnoho Američanů pohlíží na Rhode Island trochu spatra. Připadá jim zvláštní a věci kolem něho se jim zdají podivné a nevysvětlitelné. Kladou si otázku: Jak vznikl název státu, když ani není ostrovem? Původní název byl „Rhode Island and Providence Plantations“. Krom jednoho ostrova – Aquidnek Island, tu ale žádný jiný nebyl. Ten však indiáni prodali roku 1638 Ann Hutchinsonové a dalším vyděděncům z Massachusetts. Název Rhode Island se dostal do oficiálního podvědomí až roku 1644. Ale pouze nedopatřením Rogera Williamse, jenž si popletl ostrov Block Island s Aquidnek, a tak se stalo, že pobřežní stát dostal ostrovní jméno.

 

Články