Severní Dakota


Severní Dakota je ta z obou Dakot, v níž neleží Mount Rushmore. Zato v ní ale najdeme širé prérie a uklidňující planiny. Už přezdívka Peace Garden State leccos napovídá. Klid v přírodě si tu užijí i rybáři. Zemí protéká několik velkých řek jako Missouri, přirozenou hranici na východě tvoří řeka Red River, uprostřed státu je jezero Sakakawea. Nejvíce Severní Dakota láká lidi na lov místních candátů.

Na souši patří k největším atrakcím státu Severní Dakota také přírodní zajímavosti, zejména Arrowwod National Wildlife Refuge. Jedná se o oblast o rozloze šestnácti tisíc akrů plnou řek, jezer, močálů a prérií, na níž lze pozorovat pestrou skladbu zdejší fauny. Hojně sem míří především vášniví rybáři, lovci a pozorovatelé ptáků.

Severní Dakota, to je kus Německa uprostřed Ameriky

Kromě přírody budí Severní Dakota pozornost ještě složením obyvatelstva. Tvoří je většinou potomci přistěhovalců. Území dlouho obývaly kmeny bojovných Indiánů, takže bledé tváře se této oblasti až do konce 19. století vyhýbaly. Zlom nastal mezi lety 1870 a 1930, kdy se počet obyvatel zvýšil ze 2 000 na 680 000.

Většina přistěhovalců přišla z Německa. Tento fakt je dodnes patrný, polovina obyvatel má předky narozené v Německu, každý čtyřicátý člověk zde považuje za svou mateřštinu němčinu. Hlavní město státu Severní Dakota se jmenuje Bismarck po pruském sjednotiteli Německa Otto von Bismarckovi.

 

Videa

Články

Fotky

Američtí prezidenti na Mount Rushmore
Mount Rushmore, Severní Dakota