Mississippi


Původní teritorium Mississippi se rozkládalo na jih od Tennessee až k pobřeží Mexického zálivu. Roku 1817 se na jeho západě vytvořil stát Mississippi. Místní obyvatelstvo podlehlo tlaku kolonizátorů a bylo vyhnáno. Namísto nich se tu objevily bavlníkové plantáže. Za občanské války podlehl stát totální zkáze. Zničen a zdevastován, nezůstal téměř kámen na kameni. Až do roku 1890 bylo obyvatelstvu odňato právo volit.

Zemědělství a veškerá produkce byla obnovena až po 1. světové válce a zároveň od této doby se počítá skutečný proces rasové integrace. Mississippi je nejzaostalejším státem USA, proto ani nedostává potřebné finanční vzpruhy, které by je dostaly až ze samotného dna. Jediný průmysl, který stojí za zmínku, je těžba ropy a zemního plynu, dřevozpracující a bavlnářský.

 

Články

Fotky

Most Mississippi
Rodný dům Elvise