Americký jih

Dlouhá a nádherná je řeka Mississippi, podle níž je pojmenovaný i přilehlý stát. Stovky kilometrů masy vody dělící kontinent defakto na dvě poloviny. Na jihu amerického kontinentu, v místě, kde se vlévá do Mexického zálivu, se v deltě rozkládá stát Louisiana. Řeka samotná se stala tajemnou bytostí, která ovlivnila myšlení a mentalitu okolo rozmístěných států. Prodírá se na své nekonečné cestě vrchovinami Arkansasu, protéká klidnými a nízko položenými nížinami. A odevšad z kopců a pahorkatin sbírá na své cestě přítoky – tisíce kubíků vody, které jí umožňují překonat i ty největší překážky. Největším přítokem pomáhajícím odvodnit obrovskou rozlohu této krajiny je Missouri protékající stejnojmenným státem.

Americký jih ale není ovlivňován pouze tímto mohutným veletokem. I státy okolo se vyznačují mnohými zvláštnostmi, které byly velice často výplodem vrtochů přírody. Nahoru a dolů. Z plošin, které se rozkládají v Kentucky - po jejích vrcholech a horských hřbetech, kde se prohánějí černí medvědi baribalové, rysy, vlci se dostaneme na východ, odkud ohraničují úrodnou Mississippskou nížinu plošiny ve státě Tennessee. Z výšin se pomalu dostáváme do úrodných nížin, kde se daří zejména zemědělství, ale i průmyslu. Mývalové, ondatry, skunkové – všechna tato zvířata nás doprovázejíc na cestě dolů, kde se vyšší polohy pomalu přeměňují v zelené roviny. Ve státě Virginia, kde se mimochodem vyskytuje jelen virginský, se pobřežní nížinný pás rozšiřuje na 200 kilometrů. Tabákové plantáže v nížinách sousedí s průmyslovými zónami. Na americkém jihu není nouze o protiklady, ale pokud se chcete podívat na nedozírné zelené pobřežní nížiny, museli byste se dostat do státu Georgia.

Tohle ale nejsou všechny krásy amerického jihu. Přírodní, kulturní, ale i historické zajímavosti se kloubí téměř se všemi státy. Nejvíce jich je ale ve starých otrokářských státech, jakým bezesporu byla i Severní Karolína se svými rozsáhlými plantážemi, kde v minulosti ohýbali své hřbety obyvatelé černého kontinentu.