Z Údolí bohů ke skalním sídlištím v Mesa Verde

Obrovské území na jih od Natural Bridges zabírají náhorní plošiny Red Rock Plateau a Cedar Mesa.
Mesa Verde
Nejpůsobivější skalní sídliště lidu Anasazi
Zdroj: Leonora Enking

Silnicí č. 261 se po zhruba hodinové jízdě ocitneme na vrcholu téměř kolmého a desítky kilometrů širokého převisu. Z něho plošina přepadá o stovky metrů hlouběji do Údolí bohů – Valley of the Gods. Rozhled je zde tak působivý, že na chvíli ztratíme nejen dech, ale i pojem o čase a prostoru. Do reality nás vrátí silný vítr nebo párek Navahů, kteří zde číhají s ručně vyráběnými šperky na vzácně projíždějící turisty. Do jejich rezervace a k úžasnému údolí Monument Valley (viz Arizona) je to odtud jen kousek. Poněkud zkameníme také při pohledu na šněrující cestičku, po níž budeme muset s vozem sešplhat do údolí. Po levé straně stojí široko daleko jediná usedlost Valley of the Gods - Bed & Breakfast, kde můžeme u Gary a Claire Dorganových přespat za zhruba 60 dolarů v útulném pokoji a ještě si s nimi u krbu a skleničky popovídat o životě v této pustině. Mimochodem, zde byla natočena většina scén kultovního filmu Thelma and Louise.

Dále na jihu protíná hluboké koryto řeky San Juan River ospalou osadu Mexican Hut - Mexický klobouk. Za své jméno vděčí bloku horniny tvaru mexického sombrera fešácky naraženému na tenký jehlan červeného pískovce jižně od vesnice na silnici č. 163. Hned u mostu přes řeku nalezneme zapomenutý motel San Juan Motel ($60-90) a tichou restauraci s výhledem na ubíhající tok řeky. Cestou na sever mineme další malou osadu Bluff s působivě zformovaným párkem kamenných kuželů Navajo Twin Rocks – Navažská dvojčata. V prostoru pod dvojčaty stojí stylová kavárna Navajo Twin Café a obchod s uměleckými předměty navažských Indiánů.

Taajemné věže Národního monumentu Hovenweep

Po zhruba 16 kilometrech odbočíme na silnici č. 262. Směrovky nás brzy přivedou k  Opuštěnému údolí - řečí utažských Indiánů Hovenweep. Tahle hraniční oblast Utahu a Koloráda je plná mělkých a dobře ukrytých kaňonů, které si před dvěma tisíci lety vybrali Anasáziové za své útočiště. S nejúžasnějšími výtvory dovedných stavitelů se setkáme ještě v Mesa Verde v Kolorádu a v kaňonu Canyon de Chelly v Arizoně a také v Novém Mexiku.

Hovenweep bylo jednou z menších osádek rozlehlého systému skalních sídlišť, která Anasaziové vybudovali v nepřístupných horských oblastech Kolorádské náhorní plošiny. Nejvzdálenější body záhadného impéria přitom dělila vzdálenost více jak 1500 kilometrů. Zdejší rančerská stanice připomíná pohraniční zastávku dávno zrušené železnice. Od ní vybíhá k ruinám naučný chodníček (2,5 km). Vede po okraji kaňonů Little Ruin Canyon a Side Canyon, aby po chvíli sestoupil k jejich dnu a pak se vrátil zpět. Zachovalé zbytky prehistorických staveb – např. Hovenweep Castle, Square Tower, Twin Tower nebo Hovenweep House dokazují, že Anasáziové dobře zvládali statiku a konstrukci několikaposchoďových budov. V nich  nejen bydleli, ale také skladovali potraviny v kamenných schránkách pod skalními římsami, kde se méně kazily.

Archeologové dodnes žasnou při pohledu na vysoké kruhové věže. Nevědí totiž, proč tito předchůdci Indiánů stavěli budovy podobné střílnám či strážným vížkám. Žádné stopy otevřeného nepřátelství vůči "lidem z kaňonů" vědci neobjevili. Možná to byly astronomické pozorovatelny, díky nimž Anasáziové předvídali sezonní vlivy tolik důležité pro farmaření. Období dešťů byla totiž naprosto klíčová pro pěstování kukuřice, fazolí, dýní a dalších plodin na malých mimoúrovňových terasách. Voda je zde v letních měsících vzácná, a tak Anasáziové vybudovali důmyslný systém primitivních, ale účinných přehrad, s jejichž pomocí udržovali vodu v ramenech kaňonů a bránili odplavování kvalitní půdy. Nutno podotknout, že Anasáziové byli výjimečnými hospodáři. K udržení zemědělských prací vystačili s pouhými dvaceti centimetry srážek ročně. Domněnku o vojenském účelu věží podporuje překotné zmizení Anasáziů kolem roku 1300, a to najednou a všude. Útěk je přisuzován strachu před rozpínavým nepřítelem. (www.nps.gov/hove, Visitor Center - denně: 8-17 hod, vstupné: $7/vůz, Park Pass lze uplatnit, kemp: $10/stan, většinu roku je téměř prázdný)

Skalní města v Mesa Verde

K nejpůsobivějším skalním sídlištím lidu Anasazi se vypravíme o 120 kilometrů východněji do sousedního Koloráda. Z Hovenweep můžeme pokračovat po prašné cestě s kartografickým názvem CR G prakticky až do Cortezu. Náhorní plošina Mesa Verde zčistajasna vyrůstá z údolí Montezuma Valley a Manos Valley na polovině cesty do Manosu. Nahoru do národního parku Mesa Verde a výšky dvou a půl kilometru vystoupáme jedinou příjezdovou silnicí. K městům je to ještě dobrá hodina jízdy. Největší z nich Cliff Palace dobře uvidíme z protilehlého svahu hluboké rokle. Příbytky z pískovce poslepované ve větší celky sedí pod mohutným převisem přímo ve strmém srázu kaňonu. V době, kdy bylo město vybudováno – tedy kolem roku 1000, jej obývalo přes dvě stě lidí. 218 místností spojovaly vnitřní chodbičky nebo ulice. Sídliště skýtalo nejen vynikající úkryt před nechtěnou pozorností, ale v podstatě i nedobytnou pevnost, neboť jediná cesta k němu vedla zespodu po dlouhých žebřících.

V jazyku Navahů znamená Anasazi“dávný nepřítel“. Nyní je moderní věda označuje za předchůdce pueblových Indiánů  „Ancestral Pueblans“. Původně žili příslušníci této staré civilizace na vrcholu plošin v primitivních domech ze dřeva a hlíny napůl zakopaných v zemi. Po několika staletích se náhle a bez zjevného důvodu stáhli pod ochranný deštník skalních říms do mnohem důmyslnějších kamenných domů. S pěstováním kukuřice pokračovali na dnech kaňonů, odkud také čerpali vodu. Vedle schopných zemědělců byli i dovednými řemeslníky – o tom svědčí nálezy bohatě zdobené keramiky a šperků. A navzdory izolaci čile obchodovali s vnějším světem. Archeologové totiž objevili v příbytcích lastury z tichomořského pobřeží. Kolem roku 1300 opustili za záhadných okolností i svá dobře utajená města. Zda-li jen kvůli dvacet let trvajícímu suchu, není jasné. Později se usadili na severozápadu Nového Mexika a pozvolna se vytratili či splynuli s tamějšími indiánskými kmeny.

Cliff Palace a další dvě velká města Spruce Tree House a impozantní Balcony House můžeme prozkoumat i zblízka. V návštěvnickém středisku Far View Visitor Center v první polovině parku si ovšem musíme zakoupit vstupenku, která je platná pouze pro určitou hodinu ($3/osoba).

Praktické informace:  www.nps.gov/meve; Visitor Center – denně: 8-17 hod; cena: $10/vůz, Park Pass lze uplatnit; kemp: Morefield Campground, cena: $12/stan – v létě jezdí do parku obrovské množství lidí, ale místo máme šanci nalézt i po setmění; poblíž kempu v areálu  Morefield Village najdeme obchod s potravinami, prádelnu, benzínové čerpadlo a teplé sprchy

 

Autor: admin So, 12/01/2018 - 06:54

Zájezdy do této oblasti

Velká cesta velkou zemí

Napříč USA aneb od Pacifiku k Atlantiku

již od
83 990,-

Zemí kaňonů a puebel

Skalisté hory a přírodní klenoty středozápadu USA.

již od
66 990 ,-