Arkansas


Arkansas se rozkládá na západním břehu řeky Mississippi. Na severu se zvedá z rovného povrchu vrchovina Ozark Plateau, na jihozápadě zase Quachita Mountains. Již kolem roku 500 se tu vyskytovaly kultury na vysokém stupni vzdělanosti. Ale ke skutečné kolonizaci došlo až v 17. století, kdy se tu vylodili Francouzi.

Průvodce státem Arkansas

Roku 1803 bylo území prodáno jako součást Louisiany Spojeným státům. Vznikaly tu obrovské bavlníkové pláže, na kterých pracovali černí otroci. Arkansas se připojila k Unii a tvořil tak hranici mezi státy, které schvalovaly otroctví a které byly proti němu. Roku 1861 se připojil ke Konfederaci. Oslaben občanskou válkou, zůstal věren tradici a pěstovala bavlnu a rasová segregace také nedoznala žádných změn.

Dnešní Arkansas je stále jedním z nejzaostalejších států Unie. Už se tu nepěstuje pouze bavlna, přidaly se i další plodiny – rýže, spona, ovoce. Rozvinula se těžba bauxitu a ropy. Chemický, dřevozpracující a elektronický průmysl. Ale stále to nepomáhá. Možná státu pomohou jeho krásné vrchoviny, jež se stávají cílem turistů, k rozvinutí služeb a cestovního ruchu.

 

Články

Fotky

Diamanty z dolu v Arkansasu.
Rýžování zlata.
Vstupní cedule dolu v Arkansasu.