Connecticut


Connecticut patří mezi jedny z nejstarších konzervativních komunit Spojených států. Rozkládá se na rozsáhlém území, jemuž se přezdívá Nová Anglie, a je ohraničen velkými městy New York a Boston. Angličtí puritáni tu ve 30. letech 17. století založili první kolonii. Byli to vystěhovalci z Massachusetts Bay. Kolonisté se snažili dobře vycházet s místními obyvateli – indiány kmene Algonkiny. Nechtěli si je pohněvat, protože věděli, že jakékoli nesváry by vedly pouze k válkám a krveprolití.

Navíc jich bylo několikrát méně než místních. Osadníci se usadili ve dvou oblastech: v údolí řeky Connecticut a v pobřežním pásmu měst Saybrook a New Haven. Roku 1662 jim byla přiznána charta práv kolonie.

Historie státu Connecticut

Z Connecticutu pocházela více jak polovina celé velké armády Georgie Washingtona, jež pod jeho velením operovala v New Yorku roku 1776. V témže roce byla schválena charta jako ústava. Connecticut v letech 1814-15 utvořil alianci s dalšími čtyřmi státy, a tak se stal oficiálně členem uskupení Nová Anglie. V občanské válce stál na straně Unie.

V 19. století zaznamenal Connecticut veliké změny. Jak na poli přistěhovaleckém, tak na průmyslovém. Ve 40. letech se ocitl pod přívalem irských přistěhovalců, po nich přišla další vlna složená z francouzských Kanaďanů a dalších emigrantů z Evropy. Budovaly se tu textilní továrny, průmysl velice záhy překonal zemědělství a i v zaměstnanosti jej vysoce porážel.

Connecticut – od textilu po vědu a výzkum

Textilní průmysl zde postupně zcela vymizel, ale zato se tu objevil letecký průmysl, jehož úroveň šla rapidně nahoru. Mnoho druhů výroby prožívalo jakousi obměnu: výroba zbraní, hodinek, stříbrného zboží, šicích strojů, atd. Hospodářství státu Connecticut je ale ze všeho nejvíce založeno na službách a rozsáhlém výzkumu. Věnuje se mu několik špičkových univerzit zaměstnávajících ty nejlepší z nejlepších. Venkovská sídla, která se tu v minulosti objevila, pomalu splynula v jednolitý pás lemující dopravní tepny a dnes v nich žije převážná většina obyvatel. I přes všechna tato fakta tu není ve státě Connecticut žádné velkoměsto. Tradice a historie jsou pečlivě střeženy a obyvatelé jsou na ně velice hákliví.

 

Články

Fotky

Univerzita Yale - studium v USA