Křížem krážem po Black Hills

Po dálnici Interstate se dostanete do Rapid City, jež je největším městem v okruhu několika stovek mil. Muzeum, nákupní střediska, motely, různé kulturní akce… to vše tu najdete. Je tu i Museum of Geology, kde si můžete prohlédnout vystavované zkameněliny z okolí Badlands a Black Hilus. Dozvědět se tak něco o její minulosti, složení země, které nám třeba může pomoci k pochopení dávných osadníků a jejich touhy po tomto kousku země. Journey Museum (siúxské muzeum) se věnuje převážně kultuře a umění tohoto indiánského kmene.
Rapid City
Po dálnici Interstate se dostanete do Rapid City, jež je největším městem v okruhu několika stovek mil. Muzeum, nákupní střediska, motely, různé kulturní akce… to vše tu najdete. Je tu i Museum of Geology
Zdroj: Joe Wolf

Rapid City

Po dálnici Interstate se dostanete do Rapid City, jež je největším městem v okruhu několika stovek mil. Muzeum, nákupní střediska, motely, různé kulturní akce… to vše tu najdete. Je tu i Museum of Geology, kde si můžete prohlédnout vystavované zkameněliny z okolí Badlands a Black Hilus. Dozvědět se tak něco o její minulosti, složení země, které nám třeba může pomoci k pochopení dávných osadníků a jejich touhy po tomto kousku země. Journey Museum (siúxské muzeum) se věnuje převážně kultuře a umění tohoto indiánského kmene.

Okolí Rapid city nabízí mnohem více. Krápníkové jeskyně, které tu jsou k vidění, zcela jistě zaujmou každého, kdo se jenom trochu zajímá o mineralogii. Crystal Cave Park – místo, ve kterém jsou dvě třetiny jeskyní vyzdobeny nádhernými krystalickými formacemi, jež nadchnout každého návštěvníka. Nepřeberné množství minerálů svítící všude kolem vás, všechny druhy a tvary na které si jenom vzpomenete…

Čtyři míle od města leží známé Black Hilus Caverns. 28 jeskyní v sobě ukrývá nádherné a veliké stalagmity a stalagtity. Za zhlédnutí stojí i o trochu více vzdálené Underground Falls. Jak již jeho název vypovídá, v jeskyni se ukrývá podzemní vodopád řítící se do hloubky 182m. V Sitting Bull Crystal Caverns se nacházejí krystaly velikosti vaší pěsti, jež zahlédnete v odlesku čistého podzemního jezírka.

Na jih od Rapid City se rozkládá Bear Country USA, ve kterém se chovají všechna divoká zvířata, která již běžně ve volné přírodě nelze spatřit. Budete-li mít štěstí, uvidíte medvěda grizzly nebo černé medvědy.

Pohoří Black Hills

Black Hills – legendární horská oblast rozkládající se uprostřed nekonečných prérií. Pokrývá plochu větší než celý stát Delaware. Původní nedotčená divočina si tu vytvořila vlastní říši, ve které přežívají pouze ti nejsilnější a nejschopnější jedinci. Srázné útesy, vodopády, horské bystřiny valící se z úbočí jako splašení koně a beroucí sebou vše, co jim přijde do cesty, průzračná jezer v jejich hlubinách se ukrývají velké ryby… to je Black Hills. Pravé a nefalšované. Můžeme tu na vlastní kůži poznat, jaké to bylo před příchodem člověka, jeho moderních nástrojů a novým myšlením, kterým přetvořil skoro celý svět. Právě to z této oblasti činí takový magnet na turisty, jakým bezpochyby je.

Black Hills se stalo posvátným územím pro Siouxy. V průběhu kolonizace byla ale radniční oblast mnohokrát porušena, navíc znesvěcena bělochy, kteří si z indiánských pohřebišť a obřadů pramálo dělali. Proto také vznikaly spory a následné války o toto rozlehlé území. Roku 1868 bylo Black Hills oficiálně postoupena Siouxům a Čejenům. O pár let později byla ale smlouva porušena asi nejznámějším generálem v amerických dějinách Goergem A. Custerem, který se sem vydal s vojenskou expedicí, jež tu objevila zlato. Vypukla zlatá horečka. Tisíce zlatokopů se sem slétly jako roj včel a nikdo je odtud nedokázal vypudit.

Vypukla válka. Siouxové byli v 70. letech 19. století posledním z mnoha velkých indiánských kmenů žijících na území Ameriky. Svým založením prérijní lovci bizonů a jezdci na koních se vzbouřili proti znesvěcovatelům. Nečekaná a mnohdy velice překvapující vítězství nedokázala odvrátit pronikající „bílou“ invazi na jejich území. Ani vítězstvím u Little Big Hornu dne 25. 6. 1876, kdy porazili armádu generála Custera, si nezajistili svá práva. Postupem času byli donuceni uprchnout pryč ze země – do Kanady. Vedl je náčelník Sedící býk. Jeho hnutí bylo ale považováno za rebelii, které bylo krvavě potrestáno dne 29. 12. 1890, kdy bylo povražděno na 300 bezbranných indiánů.

Směrem k Hot Springs

Z historických míst, které tu můžete vidět, je nejznámější Město duchů Rockerville. Jeho kořeny sahají do zlaté horečky, zaniklo v 80. letech minulého století. Prérie všude kolem se zdá podivně mrtvá. Nikde se už nepopásají stáda zvěře. Všechna byla vyhubena. Ještě roku 1800 tu bylo na 32 milionů zvířat. S příchodem bílých lovců, kteří je vybíjeli jen tak pro zábavu po desetitisících jejich počet klesl na 23 milionů. A to pouze v letech 1872-1875. Za 3 roky dokázali vybít 9 milionů zvířat. Jsou to pouze čísla, ale to, co se pod nimi skrývá, mluví o zvěrstvech, která se tu tehdy odehrávala. Kolem roku 1890 už z milionových stád zůstaly poslední zbytky. Několik tisíc zvířat z kdysi nepřehledných stád. Indiáni tak přišli o hlavní zdroj obživy. Jejich kultura začala upadat.

V Custer State Park dnes žije největší stádo bizonů na světě. Rozmnožila se díky ochraně, která je jim tu poskytována v daleko větší míře, než v ostatních parcích. Nejsnáze tohoto velikána potkáte na Iron Mountain Road. Pokud chcete vidět i jiná zvířata, nabízí se tu stezka Wildlife Loop Road, na které lze velmi snadno pozorovat antilopy.

Z jihu se tu přidružuje další park Wind Cave National Park, jehož název pochází od centrální jeskyně. Silnicí Hwy. 385 se dostanete k Hot Springs, kde se také mimo jiné nalézá slavné naleziště Mammoth Site. Tolik mamutích koster nebylo nalezeno nikde jinde. Pouze tady, v odlehlé pustině bylo vykopáno na 40 kosterních pozůstatků tvorů doby ledové. Pokud by vás unavila podívaná na kostry dávno mrtvých tvorů, navštivte Black Hills Wild Horse Sanctuary, kde se popásají a volně žijí stovky divokých koní. Obrovská stáda těchto živočichů vám trochu nastíní, jak vypadala prérie v minulých století, kdy ji ještě neohrožovala puška bílého uchvatitele.

Autor: admin Ne, 01/15/2012 - 11:47

Zájezdy do této oblasti

New York s odpočinkem na Floridě

New York s odpočinkem na Floridě

již od
41 490,-

Velká cesta velkou zemí

Napříč USA aneb od Pacifiku k Atlantiku

již od
83 990,-

New York, New York

Navštivte New York, nefalšovaný středobod amerického snu.

již od
26 990,-