Maine


Po krátké jízdě z New Hampshire se najednou ocitnete ve státe Maine ležícím na severovýchodě USA, kde sdílí své hranice s Kanadou. Divoké, členité a skalnaté pobřeží pokračuje až daleko na sever. V dávné minulosti se stalo na přechodnou dobu útočištěm prvních evropských návštěvníků – Vikingů. Maine je největším, ale zároveň nejméně osídleným státem Nové Anglie. Většina lidí tu žije na úzkém pruhu pobřeží.

Od 16. století se Main stal objektem konfliktů mezi Francií a Anglií. Obě země si na něj dělaly nárok. Britové roku 1763 zvítězili, ale celá oblast stejně spadala až do roku 1812 pod stát Massachusetts. Maine se stal svobodným až díky zákonu Missouri Compromise.

Maine – hospodářství a překrásná krajina

Zemědělství se ve státě Maine moc nedaří. Vysoký stupeň zalesnění spojený s kamenitou půdou to znemožňuje. Hlavní zemědělskou plodinou jsou brambory (3. místo v USA). Během 19. století zaznamenal Maine zlepšení dopravy. Z toho plynulo zrychlení výroby, těžby, atd. Zvyšovaly se bohaté zásoby dřeva, kamene a ryb. To dalo podnět k rozvoji průmyslu. Levná vodní energie zajišťovala rozvinutí dalších odvětví průmyslu v Maine.

Maine není příliš významný z hlediska hospodářství, ale pro svoji krásnou a skoro nedotčenou krajinu se řadí mezi země s vysokým cestovním ruchem.

 

Videa

Články

Fotky

Mount Katahdin v Maine
Nová Anglie rozkvétá
Mount Desert Island
Co má nejslavnější maják státu Maine společného s velrybami?
Maják Pemaquid patří už dvacátý rok mezi velké památky
Národní park ve státě humrů
Maine Lobster Festival
Acadia NP