Illinois

Města: Chicago


Illinois je tvořen dvěma naprosto odlišnými regiony. Urbanistickáoblast Chicaga na březích Michiganu na jedné straně, na druhé její pravý opak –oblast zemědělského jihu a západu. Dnešní rozdělení sahá hluboko do historie,kdy se tyto dvě oblasti rozdělily a kde také vznikl onen velký kontrast, kterýje od sebe tolik odlišuje. Do Illinois poprvé pronikli francouzští cestovateléroku 1673. Nalezli zde původní obyvatele, kteří je přivítali s otevřenounáručí.

Brzy tuFrancouzi založili nové osady, které se jim staly opěrnými body pro jejichdobyvačnou cestu na jih. Roku 1763 změnil Illionis svého „majitele“ a přidal sepod správu Británie. Její vláda zpomalila postup celé evropské kolonizace,poštvala proti sobě Indiány a rodilé Američany. Bylo prolito mnoho krve, nežbyl Illinois předán Spojeným státům.

 

Videa

Články