Massachusetts

Města: Boston


Massachusetts také samo sebe nazývá hrdým názvem „Bay State“, kvůli jeho poloze nacházející se na atlantském pobřeží Nové Anglie.

Historie státu Massachusetts

Jeho historie je dlouhá, slavná a neobyčejně bohatá. Právě o pobřeží Massachusetts kolují legendy, že tady v prvních začátcích vikingských objevitelských cest přistál roku 1003 mořeplavec Leif Ericsson – první Evropan na americké půdě. Teprve o pět století později se k tomuto pobřeží vrátili další mořeplavci, mezi kterými byl i Bartholomew Gosnold (1572-1605). O něco později také Samuel de Champlain. Ale první kontakt s místními obyvateli Massachusetts byl navázán až ve známém roce 1620, kdy tu nedaleko Provincetown přistála loď Mayflower.

Náboženští uprchlíci z jihovýchodní Anglie si zvědomovali důležitost přátelských vztahů s domorodci, proto se v začátcích odehrávalo vše v míru a poklidu. Uprchlíci si vytvořili osadu Plymouth. Ale jak časem sílila jejich moc a zvyšoval se počet, začali se stávat bezohlednějšími. Spory s domorodci nakonec přerostly v krvavé bitvy a konečnou válku. Masakry za války krále Philipa (1675-76), kdy v Massachusetts lidé padali po stovkách, dostaly jméno podle syna jednoho z indiánských náčelníků.

Bostonské pití čaje v Massachusetts

Massachusetts se již od svého založení orientoval spíše na obchod a řemesla, než aby se jako ostatní sousední státy oddal „kouzlu“ zemědělství. Kvůli britským sankcím se tento stát dostal do hnutí za nezávislost, která tu propukla v 18. století. Do jeho čela se stát Massachusetts postavil jako generál proti útlaku z vnějšku. V rámci bojů se dochovaly názvy událostí jako bostonský masakr (1770) a „bostonské pití čaje! (1773). V dalších letech boje pokračovaly, nezávislost stále ještě nebyla s konečnou platností potvrzena. Probíhaly další nepokoje a války. Důležitým mezníkem ve válce se stal roku 1786. tehdy proběhlo Shayovo povstání, které vedlo k ratifikaci federální ústavy.

V 19. století zažil Massachusetts příliv nových pracovních a osídleneckých sil. Zejména přistěhovalci z Irska obohacovali místní komunity, a tak tu brzy vyrostla rychlá industrializace. Za občanské války se stal Massachusetts jedním ze základních článků Unie.

Harvard a MIT v Massachusetts

Massachusetts v dnešní době nezapomíná na minulost a pečlivě střeží své pamětihodnosti a historické památky. Vliv velkých rodin, irské dědictví, jejich zvyky… to vše se tu dochovalo skoro ve stejném duchu jako za dřívějších let. Kosmopolitní společnost se v Massachusetts neustále rozrůstá. Přistěhovalci ze všech koutů světa se starají o to, aby růst města nestagnoval a stále se něčím obohacoval.

Původní textilní průmysl, který se tu stal i jakousi tradicí, ustoupil. Ale v jiném odvětví zase přerostl v giganta – „High-tech“ využívající přítomnost proslulých akademií na celém světě. Nejznámějšími jsou Harvardská a Bostonská univerzita a Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

Videa

Články

Fotky

Socha George Washingtona v Bostonu
Test testovič
Kampus M.I.T.
M.I.T. - jedna z nejprestižnějších univerzit světa
Boston panorama
Harvard yard - amerika.cz
Jedna z nejstarších budov USA se krčí v Bostonu mezi mrakodrapy
Springfield
Pilgrims Plantation (2)
Pilgrims Plantation
Boston Marathon