Nevada


Drsná krása nevadské krajiny učarovala nejednomu zapřisáhlému fandovizelené přírody. Milovníci opuštěných silnic totiž pranic nehledí na absenciměst, lidí a civilizace vůbec. Místo toho dávají přednost nehostinné prázdnotěrozlehlých plání, velevysokých pohoří a toulání se nekonečným oceánem pelyňku -všudypřítomné rostlině, která v hustých kobercích pokrývá nevadské planiny.Voda zde chybí nejvíce. Žádná z nevadských řek či potoků si po věky nedokázaly prorazitcestu k moři.

Místo tohomizejí v mělkých solných jezerech. Dílem horkem a dílem mrazem narušují vsakypůdu, urychlují erozi a šíření polopouště. Navlas stejně vyhlíží i západní částUtahu. To proto, že leží v totožném geologickém útvaru - Great Basin.S výjimkou několika oblastí, které bychom mohli spočítat na prstech jednéruky, byla nehostinnost Nevady hlavní příčinou, proč se jí vyhýbaly vlnymigrujících osadníků.

Čtyři osoby na jeden čtvereční kilometr ji řadí ke státůms nejnižší hustotou obyvatelstva. Hůře je na tom jen Aljaška a Wyoming.Dva miliony lidí ji však posouvají na jedenáctou příčku. O tom, že Nevada neníjen pustou pouští, rozhodly v minulosti dva významné faktory: stříbro ahazard. Hned s prvními nálezy stříbra, ale i zlata kolem roku 1860v horách Sun Mountain se do okolí dnešního Rena nahrnulytisíce dobrodruhů. Irové kutali v hlubokých dolech, Číňané stavěliželeznici, Italové a Švýcaři pracovali u tavících pecí, Kanaďané sváželi dřevoz lesů u jezera Lake Tahoe a Němci úspěšně farmařili v údolí CarsonValley. Stříbrná horečka zasáhla Nevadu podruhé v roce 1900.

Tentokrátse lidé stěhovali na jihozápad do Tonopah a s nimi i železnice, kterábyla tehdy pravou nositelkou civilizace. Ovšem pravé populační dostihy avydatný příliv kapitálu odstartoval až v roce 1947 mafián Bugsy Siegel,když s pomocí liberálních zákonů Nevady vybudoval v poušti, doslovauprostřed ničeho, luxusní hotelovou hernu Flamingo. Odvážná vize slavilaobrovský úspěch. Dříve bezvýznamná osada Las Vegas vyrostlav okázalé velkoměsto zábavy, v němž a jeho okolí žijí dvě třetinyobyvatel Nevady a každoročně sem přijede na třicet milionů turistů. Příjmy jsoutak vysoké, že ze čtyřiceti procent kryjí veškeré výdaje nevadské vlády.

 

Videa

Články