New York


New York je jednou ze 13 nejstarších amerických kolonií, které tu vznikly v samém počátku zrodu Spojených států. Stejnojmenné město i stát New York jsou přeplněni směsicí všech národů a ras, které se sem přistěhovaly v různých etapách přistěhovaleckých vln ze všemožných koutů světa. Nejbohatší zastoupení v New Yorku mají Italové, Němci, Poláci, Portorikánci, Nizozemci a členové bývalého Sovětského svazu. Proto se není čemu divit, že se tu vytvářely i různé dialekty známých světových jazyků.

Jde o jazykové směsice, které jsou pro nás hotovou španělskou vesnicí. Pro odrodilce jsou ale běžnou mluvou, kterou používají, aby se mohli společně domluvit. Nebuďte proto překvapeni, až v jejich hatmatilce uslyšíte prvky francouzštiny, italštiny nebo angličtiny. Je to tu běžné a rychle si na to zvyknete.

New York – vznik slavného města

Prvním evropským cestovatelem, který položil nohu na půdu státu New York, byl Angličan Henry Hudson. Objevil tu velikou řeku, kterou nazval podle svého příjmení – řeka Hudson. Prvními usedlíky v New Yorku byli ale Holanďané, kteří na ostrově Manhattan založili svoji kolonii pojmenovanou Nový Amsterdam. Roku 1664 ji silou svých vojsk získali Britové a přejmenovali ji na New York. V dalších letech se vedly dlouhé spory a války mezi Francií a Británií. Krev tekla, nepokoje zmítaly zemí. Nadvláda nad kontinentem byla na vahách osudu, kterou ještě komplikovaly vrtkavé smlouvy s místními indiánskými kmeny. Nakonec byl spor vyřešen Pařížskou smlouvou ve prospěch Británie roku 1763.

Město New York zůstalo pod nadvládou Britů až do konce války. Až v letech 1789-90 se stalo městem nového státu. Populace se neustále zvyšovala. Příliv přistěhovalců, imigrace po občanské válce, to vše zapříčinilo enormní růst počtu obyvatel, který se v letech 1880-90 zdvojnásobil. New York disponuje největším americkým přístavem a zároveň má největší letiště na světě. Pokud ještě sečteme roční obrat jeho tří velkých letišť, můžeme New York pasovat na největší letecký uzel světa.

New York – ve stínu velkoměsta

Stát New York je velice rozmanitý. Osa je tvořena řekou Hudson, která je u hlavního města Alabany spojena s Velkými jezery Erijským průlivem. Území státu je vyplněno krásnými pohořími Apalačské soustavy.

Ekonomicky je stát New York druhým nejdůležitějším s rozsáhlou strojírenskou, elektrotechnickou a elektronickou výrobou. Pokud se týká služeb a finančnictví, zaujal první místo na světě. Občas bývá stát New York spojován se samotným městem, ale nemělo by tomu tak být. Žít ve stínu vlastního města není správné, navíc když tento stát toho může tolik nabídnout.

 
Praktické informace:
Ubytování: Ubytování New york - sežeňte si sami levné ubytování v New Yorku.

Videa

Články